Meta-level Engineering en Tooling voor Complexe Concurrente Systemen

Projectdetails

!!Description

In het laatste decennium zijn multicore-processors op grote schaal gebruikt voor apparaten zoals telefoons, tablets en geavanceerde servers. Dientengevolge is de simultane programmering belangrijker geworden en hebben complexe softwaresystemen een groot aantal gelijktijdigheidsmodellen gemengd om zowel functionele als niet-functionele vereisten op te lossen. Concurrency heeft echter een doordringende invloed op het hele systeem in plaats van mooi te zijn beperkt tot subsystemen. Dit maakt gelijktijdige programma's moeilijk te begrijpen en te debuggen. Softwarehulpmiddelen voor gelijktijdige programma's werken op het laagste abstractieniveau, bijvoorbeeld geheugentoegangen, in plaats van de concurrency-concepten van hoog niveau. Om de ontwikkeling van dergelijke complexe systemen te ondersteunen, stellen we voor onderzoek naar taalimplementatie te onderzoeken in de vorm van een meta-level interface die de interactie tussen concurrency-modellen kan vastleggen om de concepten te leveren die nodig zijn om tools te ondersteunen. De onderzoeksuitdaging is het identificeren van een gemeenschappelijke interface op metaniveau die de essentiële eigenschappen van concurrency-modellen vastlegt, met een minimale prestatieoverhead. Een tweede belangrijke uitdaging is het onderzoeken van de juiste hulpmiddelondersteuning, met name foutopsporingshulpmiddelen die ontwikkelaars helpen bij het vinden van fouten en het verbeteren van het programmabegrip. Het ontwikkelen van dergelijke tools is moeilijk omdat alleen de aanwezigheid van een debugger invloed kan hebben op de manier waarop het programma zich gedraagt. Daarom moeten hulpmiddelen hun interferentie met de uitvoering van programma's minimaliseren om te voorkomen dat concurrency-problemen worden verborgen.
AcroniemFWOAL800
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/18

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Bio-informatics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.