Microvascular remodeling for beta(-like) cell differentiation, regeneration and transplantation

Projectdetails

!!Description

Diabetes mellitus heeft pandemische dimensies bereikt. Patiënten worden behandeld met orale antidiabetica, GLP-1 analogen of insuline waardoor hun levenskwaliteit verbetert maar ze niet genezen. Ons doel is genezing door herstel van de endogene betacelmassa via regeneratie of transplantatie. Een muismodel werd ontwikkeld om via transiënte eiland hypovascularisatie de betaceldeling en de betacelmassa te verhogen. Ten eerste beogen wij de mechanismen achter dit proces te ontleden met behulp van ondermeer ‘cel-tracering’ en transcriptoom-analyse. Ons model van eiland hypovascularizatie vertoont sterke gelijkenissen met eilandtransplantatie waar donor-eilanden van hun bloedvatvoorziening worden ontkoppeld tijdens isolatie en na transplantatie opnieuw dienen te worden gerevascularizeerd. Het tweede luik van deze aanvraag zal de fenotypische verandering van eilandcellen na transplantatie onderzoeken. We hebben een nieuwe techniek voor versnelde revascularizatie van donoreilandcellen ontwikkeld via transfectie met mRNA dat codeert voor de angiogene factor VEGFA. We beogen het potentieel van mRNA-VEGFA verder na te gaan (i) in betacel-achtige cellen, gecreëerd uit humane geïnduceerde pluripotente stamcellen en (ii) ter hoogte van klinisch meer relevante transplantatie-sites (subcutis en omentum). Op deze manier beogen we de uitkomst van de huidige transplantatieprotocols significant te verbeteren.
AcroniemFWOSB94
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/24

Keywords

  • Beta-celregeneratie
  • bètaceltransplantatie

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Cell growth and development
  • Cell signalling
  • Endocrinology
  • Cell therapy
  • Regenerative medicine not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.