Milieurapport Vlaanderen : Themarapport MIRA-T 2007 : Hoofdstuk 10 (afval en ioniserende straling).

Projectdetails

!!Description

Sinds 1996 verzorgt de VUB (cyclotron, Dienst stralingscontrole, nu MEKO) i.s.m. derden w.o. het SCK het nucleaire luik van het milieurapport Vlaanderen voor het VMM op basis van strikte evolutieve methodologie, oorspronkelijk ontwikkeld door OESO (DPSRI). De nucleaire activiteiten in Vlaanderen worden daarbij in kaart gebracht en met indicatoren opgevolgd. Dit liet toe sectoren zoals de medische maar ook de fosfaatindustrie die ruim zo belangrijk zijn in milieuimpact als de kernenergie, in kaart te brengen. Het regelmatig geactualisserde (laatst in 2007)achtergronddocument van ongeveer 100p levert de basiskennis voor inschatting van milieudruk en impact van nagenoeg allactiviteiten die ioniserende straling aanwenden of impact ervan ondergaan. Zo wordt ook de natuurlijke straling in kaart gebracht die soms door menselijke activiteit sterk kan verhoogd worden. Daarnaast verschenen periodiek themarapporten, scenariodiocumenten en recent focusrapporten. Voor ioniserende straling focust het laatste rapport van 2007 op nucleair afval met kijk op de meest recente ontwikkelingen. De belangrijkste bijdrage naar mogelijke impact op de vlksgezondheid vormt de radiolmogie waarin de sterke groei van CT nu prioritaire aandacht krijgt.
AcroniemVLV116
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum23/07/0714/12/07

Flemish discipline codes

  • Mechanical and manufacturing engineering
  • Basic sciences
  • Health sciences
  • Biological sciences