Modelisering van het individuele longitudinale verloop van het lichaamsgewicht en andere gezondheidsgerelateerde groeivariabelen van de mens

  • Duquet, William (Administrative Promotor)
  • Borms, Jan (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

In de menselijke biometrie worden moddelen voorgesteld die erin slagen het groeiverloop te beschrijven van de variabele lichaamslengte. Variabelen zoals onderhuids vetweefsel, spieromtrekken en ook lichaamsgewicht zijn de huidig gekende modellen niet geschikt. In een eerste fase van het voorgestelde 2-jarig onderzoek zal een literatuurstudie van 3maanden worden uitgevord van de mogelijke mathematische modellen. In een tweede fase ( 6 maanden) zal de opdracht tot het schrijven van een specifieke software worden uitbesteed, gevolgd door 3 maande voor uittesten vanb de programmatuur. In het tweede jaar zullen zes maanden besteed worden aan de modelisering van de genoemde variabelen. De laatste zes maanden zullen worden gebruikt voor rapporteing. De werkhypothese van het onderzoekis dat de individuele evolutie van deze gezondheidsgerelateerde variabelen, ondanks de verschillen in verloop tussen individuen, en ondanks het onregelmatig verloop bij sommige personen, vatbaar is voor mathematische modelisering.
AcroniemOZR164
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9831/12/99

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Information and computing sciences
  • Sociology and anthropology
  • Health sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.