Moderne chirale scheidingsstrategieën: een middel voor het ontwikkelen van QSRR modellen

Projectdetails

!!Description

Meer dan de helft van de nieuwe geneesmiddelen bezit chirale eigenschappen. Omdat het enantiomeer dat niet verantwoordelijk is voor het therapeutisch effect mogelijks toxisch is, moeten er strikte richtlijnen gevolgd worden bij de ontwikkeling van een chiraal geneesmiddel. Hierbij ligt de focus vooral op de ontwikkeling van enantiopure geneesmiddelen. De scheiding van chirale moleculen is daarom een veel bestudeerde discipline.
De selectie van een geschikte analysetechniek samen met de experimentele condities is het meest tijdrovende deel van de methodeontwikkeling. Daarom worden generische chirale scheidingsstrategieën ontwikkeld om deze methodeontwikkelingg te versnellen, zonder enige voorkennis van de structuur van de component.
Een eerste doel binnen dit project is om de huidige strategieën te updaten met focus op milieuvriendelijkheid, nieuwe stationaire fasen en het gebruik van vluchtieg mobiele fasen om detectie met massaspectrometrie te faciliteren. De meest succesvolle technieken zullen verwerkt worden in 1 globale strategie.
Een tweede doel is om QSRR modellen te genereren gebaseerd op de elutievolgorde van de enantiomeren. Als de retentie/scheiding kan gelinkt worden aan de aanwezigheid van een aantal structurele kenmerken, zal dit de voorspelling van de beste chromatografische condities voor de analyse van een nieuwe onbekende component toelaten
Korte titelFWO Krediet aan Navorser
AcroniemFWOKN305
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/18

Keywords

  • analytische chemie

Flemish discipline codes

  • Analytical chemistry not elsewhere classified