Moderniteit en de onttovering: het filosofische debat over de secularisatie in Duitsland tussen 1920 en 1985

Projectdetails

!!Description

Het project onderzoekt de betekenis van het begrip "secularisatie" aan de hand van de werken van Hegel en M. Weber, met de bedoeling de hoofdthesen af te zonderen en de actualiteit ervan te thematiseren. Aan de hand van een zestal Duitstalige auteurs wordt het secularularisatie-debat in Duitsland tussen 1925 - 1985 systematisch en vergelijkend gereconstrueerd. Daarbij komen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals de legitimiteit van de moderne geschiedenis, van de lekenstaat en van een maatschappij gebaseerd op wetenschap en techniek. Het ideeënhistorische onderzoek is een voorbereiding op de actualisering van de secularisatie-these naar de toekomst toe: welke betekenis hebben de ideeënhistorische filosofische begrippen voor ons hedendaags wereldbeeld waarin ruimte wordt gecreëerd voor wetenschappelijk synthese, zingeving en moraliteit?
AcroniemOZR268
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9931/12/01

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.