Monitoring the quality of end-of-life care in Flanders (MELC-study)

Projectdetails

!!Description

Over de MELC-studie:De Monitoring quality of End-of-Life Care studie (MELC-studie) is een samenwerking tussen partners van vier universiteiten en het Wetenchappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Het betreft een vier jaar durend project, gefinancierd door het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT-VL) in het kader van het Strategisch Basis Onderzoek (SBO-programma). Dit Strategisch Basisonderzoek situeert zich tussen het fundamenteel algemeen kennisverruimend onderzoek en het meer specifiek gericht toegepast onderzoek, met als doel strategisch belangrijke kennis te ontwikkelen met ruime maatschappelijke (of economische) toepassingsmogelijkheden.

De MELC-studie werd geconcipieerd vanuit het gegeven dat enerzijds de kwaliteit van het levenseinde nog te beperkt is geëvalueerd en anderzijds er nog een groot potentieel is om, via een rationele (evidence-based) planning van zorg aan het levenseinde, de kwaliteit van leven van terminaal zieken te verbeteren.

De algemene doelstelling van de MELC-studie is tweevoudig:

1. het evalueren van de zorg en de medische beslissingen aan het levenseinde in Vlaanderen

2. het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren van zorg en medische beslissingen aan het levenseinde, en het onderzoeken van mogelijke monitoring systemen.

AcroniemIWT323
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/0631/08/10

Flemish discipline codes

  • Health sciences