Motorische vaardigheden bij kleuters van 4 tot 6 jaar, gerelateerd aan de bewegingscultuur in de kleuterschool en het jonge gezin.

Projectdetails

!!Description

In onze huidige sedentaire levensstijl is het niet duidelijk welke factoren uit de bewegingscultuur een bepalende rol spelen bij het bieden van een voldoende stimulerende omgeving voor de (motorische) ontwikkeling van het jonge kind. Het doel van deze studie is het valideren van een onderzoeksinstrument om de bewegingscultuur in de kleuterschool en in gezinnen te analyseren en te onderzoeken of er een verband is met de motorische vaardigheden van kleuters. De doelgroep bestaat uit (a) verantwoordelijken voor (bewegings)opvoeding in de kleuterschool, (b) ouders van kinderen 4-6 jaar, (c) kinderen van 4-6 jaar.

De vragenlijst voor de scholen, gericht naar directie en leerkrachten, wordt naar alle kleuterscholen in de provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen verstuurd. Uit de respondenten worden er 40 scholen geselecteerd voor verder onderzoek, gebaseerd op de index bewegingscultuur-school (20 scholen met hoge en 20 met lage score). Van de geselecteerde scholen worden de ouders aangeschreven van kleuters in de leeftijdscategorie 4-5-6 jaar. De vragenlijst betreffende de bewegingscultuur-gezin wordt hierbij als onderzoeksinstrument gebruikt. Van deze respondenten worden er 1200 kinderen, verdeeld over vier kwadranten betreffende de bewegingscultuur (school en gezin), getest op hun motorische vaardigheden. Voor het meten van het niveau van de motorische vaardigheden wordt de gestandaardiseerde test Mot 4-6 (Zimmer, 1987) gebruikt. De vraag naar samenhang tussen school- en gezinskenmerken enerzijds (fase I) en motorische prestaties van het kind anderzijds (fase II) noodzaakt een multilevel design.

AcroniemOZR989
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0331/12/07

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Pedagogical and educational sciences
  • Psychology and cognitive sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.