Nanobiotics: een nieuw platform voor de ontwikkeling van antimicrobiële biologicals tegen extracellulaire bacteriële targets

Projectdetails

!!Description

Antibioticaresistentie vormt een belangrijke opkomende bedreiging voor een blijvende succesvolle behandeling en preventie van allerhande infecties veroorzaakt door bacteriën, parasieten, virussen en schimmels, en is momenteel de tweede belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. Tevens is drugresistentie steeds meer een probleem in veelvoorkomende bacteriële infecties die eerder als overwonnen werden beschouwd, waaronder pneumonie en urinewegen- en maag-darmkanaalinfecties. Multidrug-resistente stammen worden geassocieerd met omgevingen die een hoge selectieve druk vertonen, zoals gevonden in zorgcentra en ziekenhuizen, maar kennen ook een alarmerende stijging in de zogenaamde community-acquired infecties. Met het oog op deze toenemende antibioticaresistentie bij menselijke ziekteverwekkers zijn inspanningen nodig om de toekomstige therapeutische mogelijkheden veilig te stellen. Naast veranderingen in de regulatie van het menselijk antibioticagebruik omvat dit ook de ontwikkeling van nieuwe therapeutische verbindingen.
In dit project zal ik een nieuwe ontdekkingspijplijn creëren voor de ontwikkeling van antimicrobiële biologicals (Nanobiotics) actief tegen extracellulaire bacteriële targets. Hiertoe zal ik de fundamentele kennis van biosynthese, -secretie en -metabole pathways – operationeel aan het bacterieel celoppervlak – gebruiken en uitbreiden. Verder zal ik een innovatieve immunisatie – panning – karakterisatie methodologie ontwikkelen voor het vinden van oppervlak-gebonden antibacteriële targets en inhiberende biologicals die hiermee interageren.
AcroniemFWOTM903
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/1830/09/22

Keywords

  • infecties
  • nanobiotics

Flemish discipline codes

  • Microbiology not elsewhere classified