Nanobody-gebaseerde depletie of herprogrammering van pretumorale tumor-geassocieerde macrofagen voor de verhoging van therapie responsiviteit

Projectdetails

!!Description

Tumoren dienen niet beschouw te worden als een homogene massa kankercellen, maar vormen eerder een orgaanachtige structuur waarin kankercellen interageren met normale cellen. Hierbij zijn vooral macrofagen, cellen van ons immuunsysteem, vaak voorkomend. Onderzoek uit ons labo en dat van andere onderzoekers toonde aan dat macrofagen met een hoge uitdrukking van de Macrofaag Mannose Receptor (MMR) zeer sterke tumorbevorderende functies uitoefenen in bijna alle kankertypes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze cellen in sterke mate bijdragen tot een verminderde efficiëntie van klassieke kankertherapieën (chemo, bestraling) en zorgen voor het hervallen van de patiënt na dergelijke therapieën. Tijdens dit project wensen we dan ook een nieuwe strategie te ontwikkelen om specifiek deze tumorbevorderende MMR-uitdrukkende macrofagen te gaan uitschakelen of te gaan herprogrammeren. Dit opent perspectieven om in de toekomst de beschikbare klassieke therapieën te gaan combineren met dergelijke nieuwe macrofaag-modulerende therapie en zo de efficiëntie van de therapie aanzienlijk te verhogen en de kans op herval te verlagen.
AcroniemANI156
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum15/11/1514/11/19