Nanobody gemedieerde beeldvorming en blokkering van de inhiberende receptor LAG-3

Projectdetails

!!Description

Immuun therapie als behandeling tegen kanker steunt op de activatie en functie van kankerspecifieke effector T cellen (TEFF ). Er bestaan verschillende echanismen die de functie van TEFF reguleren. Het “lymphocyte activating gene 3 (LAG3)” bijvoorbeeld is een receptor die tot expressie wordt gebracht op TEFF . Deze inhibitorische receptor (iR) lijkt structureel op de CD4-molecule. Interactie van LAG3 uitgedrukt op de TEFF met zijn ligand, MHC-II, uitgedrukt op onder andere antigenpresenterende cellen en tumorcellen is een mechanisme die de activiteit van TEFF onderdrukt. LAG3 kan ook uitgedrukt worden op egulatorische T cellen (TREG ). Dit heeft als gevolg dat deze cellen immuun supressief kunnen werken. Zo kan LAG3 op TREG binden met MHC-II op antigenpresenterende cellen met als gevolg dat deze laatste niet kunnen matureren en dus geen TEFF kunnen opwekken. Daarenboven
gebruiken TREG het MHC-II om LAG3 positieve TEFF op een directe manier te onderdrukken.
Bovendien kunnen onder andere melanoom cellen MHC-II tot expressie brengen om zich te beschermen tegen melanoomspecifieke TEFF . Er wordt daarom gepostuleerd dat inhibitie van deze
interacties ervoor kan zorgen dat TEFF op een efficiëntere manier tumoren kunnen bestrijden. Bijgevolg heeft LAG3 veel interesse opgewekt als belangrijke target voor immuun therapie bij kanker patiënten. Het doel van deze studie is om het gebruik van nanobodies (Nbs) voor de functionele blokkade en
visualisatie van LAG3 te evalueren. Een Nb is het kleinste functionele fragment van een antilichaam uit kameelachtigen. We stellen voor om Nbs te genereren die zowel binden op humaan als muis LAG3. Na radiolabeling van LAG3 Nbs zullen ze geëvalueerd worden voor diagnostische doeleinden.
Betreffende het therapeutische deel van het project stellen we voor om het LAG3 Nb onder de vorm van mRNA af te leveren in de tumor omgeving. Dit zal resulteren in een langdurige productie van Nbs die de negatieve signalen afgeleverd door LAG3 aan TEFF kunnen blokkeren. Kort samengevat is dit
project een preklinische evaluatie van LAG3 specifieke Nbs die gebruikt kunnen worden als een nieuw kanker geneesmiddel. Het maakt deel uit van een onderzoeksprogramma waar het gebruik van Nbs, specifiek voor verscheidene iRs, voor theranostische doeleinden bestudeerd worden.
AcroniemFWOSB43
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Keywords

  • medische wetenschap

Flemish discipline codes

  • Diagnostic radiology