Navigeren door het digitale onderwijslandschap: Onderzoek naar de wisselwerking tussen ouderbetrokkenheid thuis en het zelfregulerend leren van leerlingen

Projectdetails

!!Description

De integratie van technologie in het onderwijs heeft het lesgeven en leren veranderd. Digitale platforms hebben nieuwe wegen geopend voor leren. Ondanks het uitgebreide onderzoek naar digitaal leren en de voordelen van ouderbetrokkenheid, blijft de rol van ouders in dit digitale landschap onderbelicht. Onderzoek toont aan dat ouderbetrokkenheid in het onderwijs en specifiek in het secundair onderwijs academisch succes en algemene ontwikkeling bevordert. Met de verschuiving naar digitaal leren rijzen er vragen over ouderbetrokkenheid thuis. Het voorgestelde onderzoeksprogramma heeft als doel om de impact van ouderbetrokkenheid bij digitaal ondersteund leren te onderzoeken, waarbij de focus ligt op de zelfregulerende leervaardigheden van leerlingen. Verder wil het onderzoeksprogramma barrières en uitdagingen identificeren waarmee ouders worden geconfronteerd bij het ondersteunen van zelfregulerend leren via digitale platforms, rekening houdend met factoren zoals sociaaleconomische status, opleiding van de ouders,... Er zullen strategieën en interventies worden voorgesteld om deze uitdagingen te overwinnen en ouderbetrokkenheid te bevorderen en nagaan hoe scholen en leerkrachten effectief gebruik kunnen maken van digitale tools om ouderbetrokkenheid en samenwerking te verbeteren. Dit onderzoeksproject wil bijdragen aan bestaande kennis en onderwijspraktijken en -beleid informeren over ouderbetrokkenheid en digitaal leren
AcroniemOZR4240
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/2431/01/28

Keywords

  • Ouderbetrokkenheid
  • zelfregulerend leren
  • technologie-ondersteund leren
  • digitale onderwijsinstrumenten

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.