Nieuwe LO-synthese-architectuur voor digitale CMOS-radio-frontends

Projectdetails

!!Description

Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, of het IWT is een overheidsinstelling die in 1991 werd opgericht door de Vlaamse Regering ter ondersteuning van innovatieprojecten in Vlaanderen. Hiervoor beschikte het IWT over verschillende financieringsinstrumenten waarmee elk jaar zo’n 300 miljoen euro financiële steun verleend werd, zowel aan bedrijven als aan onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren. In 2016 bracht de Vlaamse overheids het IWT en het Agentschap Ondernemen samen in het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen.
AcroniemIWT670
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/17

Flemish discipline codes

  • Optics, electromagnetic theory
  • Materials science and engineering
  • Nanotechnology
  • Multimedia processing
  • Electronics
  • Applied mathematics in specific fields
  • Biological system engineering