Proefdiervrije Methoden voor de Toxicologische Evaluatie van Chemische Stoffen.

Projectdetails

!!Description

Er bestaan momenteel geen gevalideerde diervrije methoden om herhaalde dosis toxiciteit te beoordelen. Dit levert ernstige problemen op voor de ontwikkeling van nieuwe chemische moleculen in een groot aantal sectoren, in het bijzonder de cosmeticasector waar het gebruik van proefdieren reeds verboden is in de EU. Het doel van dit IRP is om proefdiervrije, humaan-relevante strategieën te ontwikkelen die minstens een evenwaardige veiligheidsanalyse toelaten van chemische stoffen als de diertesten. Dit zal gerealiseerd worden dankzij de unieke combinatie van expertise in in vitro toxicologie (IVTD), computersystemen (WISE), en ethiek en wetgeving (LSTS). De doelstellingen zijn (1) de ontwikkeling van humane celcultuursystemen die accuraat levertoxiciteit voorspellen en (2) van computer-gebaseerde methoden om dit in vitro onderzoek optimaal te ondersteunen; (3) het onderzoeken van ethische overwegingen die kunnen voortvloeien uit de nieuwe methoden; (4) ervoor te zorgen dat de ontwikkelde strategieën voldoen aan alle wettelijke vereisten; (5) een nieuwe generatie interdisciplinaire onderzoekers op te leiden in de betrokken wetenschapsdomeinen en (6) de zichtbaarheid van de ontwikkelde strategieën te verzekeren. Deze aanpak kan worden geëxtrapoleerd naar elk ander orgaan en/of chemische stof en zal aanzetten tot vervolginitiatieven in diverse industriële sectoren die de continuïteit van de IRP garanderen.
AcroniemIRP19
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/24

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Ethics not elsewhere classified
  • In vitro testing
  • Toxicology and toxinology not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.