Nieuwe strategiën voor de isolatie van genen die belangrijk zijn voor stress-tolerantie in planten.

Projectdetails

!!Description

Oxidatieve stress is betrokken bij vele typen van fysiologische stress in planten, inclusief droogte, warmte, koude, en waterlogging. In een samenwerkingsproject tussen het Laboratorium voor Genetika van de Rijksuniversiteit Gent ('Genetika') en het Laboratorium voor Biofysika van de VUB ('Biofysika') wordt onderzoek gedaan naar het mechanisme van oxidatieve stress tolerantie. Op Genetika worden in tabak (Nicotiana tabacum cv. SR1) transgene planten gegenereerd die antioxidant enzymen in de chloroplasten tot overexpressie brengen. Het gaat hierbij onder meer om superoxide dismutase, ascorbaat peroxidase, catalase en glutathion peroxidase. Bovendien worden nieuwe genen coderend voor antioxidant enzymen gelsoleerd door middel van nieuwe technieken, zoals complementatie van stress-gevoelige giststammen, en differential display. Op Biofysika worden transgene en controle planten getest voor oxidatieve stress tolerantie. Dit gebeurt vooreerst in modelsystemen die toegespitst zijn op het enzym in kwestie; hierbij worden bladschijfjes geincubeerd met stoffen die specifieke zuurstof-radicalen genereren. Daarnaast worden meer fysiologische tests uitgevoerd op het niveau van de hele plant. Deze benaderingen blijken veel informatie te geven over de werking van de endogene zowel als de tot overexpressie gebrachte antioxidant enzymen.
AcroniemFWOAL20479
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9631/12/99

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences
  • Physical sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.