Nucleatie, kruisreactiviteit en structuur van bacteriële functionele amyloïdevezels

Projectdetails

!!Description

Het is intussen algemeen aanvaard dat de zelfassemblage in vezels
met een kruis-ß structuur niet beperkt is tot off-pathway
eiwitmisvouwingen geassocieerd met pathologische amyloïdose,
maar dat deze ook teruggevonden wordt als natieve conformatie in
een brede waaier van pro- en eukaryotishce eiwitten die functionele
amyloïden (FA) genoemd worden. Een belangrijk deel van de FA die
door prokaryoten geproduceerd worden zijn betrokken bij de
persistentie en virulentie van bacteriële biofilms. Ondanks hun
belang, is er weinig gekend over de ultrastructuur en het
vormingsmechanisme van FA. In dit project proberen we de
vezelstructuur en het nucleatiemechanisme te bepalen van 3
geselecteerde FA die bijdragen aan de virulentie van welgekende
menselijke pathogenen. Omdat er een stijgende bewustwording is
dat bacteriële FA de co-aggregatie van pathologische amyloïde
eiwitten en peptides op gang kan brengen, zullen we ook de
kruisreactiviteit tussen onze gekozen FA en twee amyloïde
modelsystemen, Aß en α-synuclein, testen. We zijn overtuigd dat dit
project de kennis van hoe bacteriën omgaan met deze mogelijk
toxische eiwitten zal uitdiepen, een inspiratiebron kan zijn voor
nieuwe antibacteriële strategiën door zich te richten op de amyloïde
virulentiefactoren en de bijkomende gezondheidsrisico’s
geassocieerd met FA geïnduceerde amyloÏdosis van
gastheereiwitten kan blootleggen.
AcroniemFWOAL1015
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Flemish discipline codes

  • Molecular and cell biology not elsewhere classified
  • Phase transformations
  • Proteins

Keywords

  • Structurele biologie
  • Functionele amyloïden
  • Kernvorming