Onderzoek naar de toepassing van Elektrische Impedantie Tomografie (EIT) als nieuwe methode voor de detectie van ondiep begraven objecten - met toepassing in humanitaire landmijnendetectie

Filter
Types of External academic engagement - Hosting an academic visitor

Zoekresultaten