O&O opdracht: Leerstoel: Kwaliteit van Werk

Projectdetails

!!Description

Kwaliteit van het werk is een belangrijke uitdaging die aan urgentie wint en breder is dan het debat rond werkbaar werk. Hoewel de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie en Arbeid een belangrijk representatief en grootschalig instrument is om ‘werkbaar werk’ te meten en de basis heeft gevormd voor
academische en beleidsanalyses rond de kwaliteit van het werk, zijn er redenen om deze meting te herzien. De aard van het werk en arbeidsorganisatie veranderen immers snel. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit
van het werk, de factoren die erop inspelen en de getroffen doelgroepen, maar vereist ook aangepaste of nieuwe indicatoren. Ook de wetenschap staat niet stil. Verdere analyses van wat werk kwaliteitsvol maakt, zijn nu mogelijk door het ontstaan van nieuwe concepten en methodieken in diverse disciplines. Zowel het
Regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor 2019-2024 als het Relanceplan van de Vlaamse Regering ‘Vlaamse Veerkracht’ schetsen het belang van de kwaliteit van het werk voor de Vlaamse economie en de samenleving. Om de kwaliteit van het werk te bevorderen is het verkrijgen van inzicht in de diverse
concepten alsook knelpunten en hefbomen, aan de hand van een multidisciplinaire aanpak, cruciaal.
AcroniemVLOV185
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/12/2230/11/25

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Sociology of work