Open-source toolbox voor rasterverwerking voor onderzoek naar de verplaatsing van de intergetijdenstaven aan de kust

Projectdetails

!!Description

Gezien het veranderende klimaat en de zeespiegelstijging wordt het steeds belangrijker om onze kusten te beschermen tegen overstromingen. Om de morfodynamica van stranden met meerdere strepen en de functie ervan voor kustbescherming te begrijpen, zijn veldonderzoeken, gegevensverzameling en monitoring essentieel om informatie uit de eerste hand te verkrijgen. Om zowel antropogene als natuurlijke kustverdedigingsmechanismen te onderzoeken, beschrijven en kwantificeren, bieden topografische gegevens die zijn verkregen van LiDAR en / of UAV-platform essentiële informatie om onze kennis te vergroten over hoe deze balken evolueren met tijd, ruimte en hun rol. Dit is echter vaak tijdrovend met een hoge werkdruk op het gebied van gegevensverwerking. Ook ontbreekt het tot nu toe aan een geautomatiseerde tool.
PROTECT is bedoeld om een ​​Python-toolbox te ontwikkelen onder een open source-licentie (bijvoorbeeld github). Concreet is het de bedoeling om deze nieuwe toolbox beschikbaar te maken voor andere onderzoekers om de huidige functionaliteiten te gebruiken en om (site-specific) tools te ontwikkelen met verschillende datasets met betrekking tot multi-barred en andere topografische features die de kustmilieus vormgeven. PROTECT wordt een breed toepasbare open source toolbox.
Korte titelPROTECT 
AcroniemFOD100
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/21

Keywords

  • Python toolbox
  • veranderend klimaat
  • zeespiegelstijging
  • bescherm onze kusten

Flemish discipline codes

  • Climate change