EU-bonuskrediet type B2c voor EU project: Optibirth

Projectdetails

!!Description

Optimale, gezonde zwangerschap gevolgd door een normale geboorte is het ideaal. Keizersneden (CS) verdubbelt het risico op mortaliteit en morbiditeit (hysterectomie, bloedtransfusie) en verhoogt het risico op postnatale infectie met 5 in vergelijking met vaginale geboorte (WHO Wereldwijde enquête naar maternale en perinatale gezondheid). In het Europese Perinatal Health Report (2008) wordt melding gemaakt van "wijdverspreide bezorgdheid" over de stijgende CS-percentages, die variëren van 15% in Nederland tot 38% in Italië. Een groot deel van de stijging is te wijten aan routine-CS volgend op eerdere CS, ondanks oproepen voor een verhoogde vaginale bevalling na een keizersnede (VBAC), wat resulteert in minder sterfte en morbiditeit en de voorkeursoptie is voor de meerderheid van de vrouwen. VBAC-tarieven in Ierland, Duitsland en Italië zijn aanzienlijk lager (29-36%) dan die in Nederland, Zweden en Finland (45-55%), een verschil dat overeenkomt met 160.000 onnodige CS's per jaar in Europa, tegen een extra directe jaarlijkse kosten van EURO156 miljoen. Met behulp van een cluster-gerandomiseerde studie in Ierland, Duitsland en Italië, met 15 clusters van 94 vrouwen, zal de OptiBIRTH-studie proberen de VBAC-tarieven te verhogen van 33 naar 53% door meer vrouwengerichte zorg en betrokkenheid van vrouwen bij hun zorg, wat een besparing van EURO2 miljoen oplevert voor elke 100.000 geboorten in de toekomst. De interventie omvat empirisch onderbouwde educatie van vrouwen en clinici, introductie van praktijkgemeenschappen (vrouwen en clinici die kennis delen), opinieleiders, audit en peer review van CS's op elke site en gezamenlijke besluitvorming door vrouwen en clinici. Het ervaren projectteam ontwikkelde zich vanuit een door het ESF gefinancierde workshop "Bevordering van de normaliteit bij de bevalling" en een COST-actie (IS0907: een dynamisch EU-kader voor optimale kraamzorg creëren), en omvat 12 partners uit 8 landen die gebruikers van diensten, verloskunde, verloskunde, epidemiologie, sociologie, bio-ethiek, gezondheidseconomie en industrie (mkb). Het project zal, via zinvolle patiëntgerichte zorg, het gezondheidsbeleid van de EU beïnvloeden, zoals bepleit door het European Patients 'Forum.
AcroniemOZR2445
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/14

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Anthropology
  • Sociology

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.