NFWO - Rimaux-Bartier schenking

Projectdetails

!!Description

Het recombinante adeno-associated virus (rAAV) kon tijdens de voorbije jaren ontwikkeld worden als kandidaat vector voor gentherapeutische doeleinden. De afwezigheid van enige pathogeniciteit van het wild type AAV (wtAAV), de eenvoud van het AAV capside en genoom (eicosahedrale symmetrie, 20nm; genoom van 4.8kb bestaande uit twee genen) en de afwezigheid van wtAAV virale genen in de rAAV genomen maken het rAAV een unieke vector. Bijkomende eigenschappen van rAAV zijn de uiterst brede waaier van cel types die transduceerbaar zijn, de stabiliteit van het AAV capside welke purificatie en concentratie van het recombinante virus toelaat en de neiging van het recombinante AAV genoom om zich stabiel te integreren in het gastcelgenoom door middel van beide AAV-inverted terminal repeats (ITR). Om gentherapeutische modellen te ontwikkelen met betrekking tot geidentificeerde moleculaire targets in ovariumkanker werd de optie genomen om rAAV-vectoren hiervoor te ontwikkelen. Op dit ogenblik dient de aanmaak van rAAV geoptimaliseerd te worden tot een niveau dat toelaat deze doeleinden te verwezenlijken. Hiervoor zal onze inspanning gericht zijn op het aanmaken van rAAV producer cellijnen.
AcroniemFWOKN20697
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/07/9631/12/97

Flemish discipline codes in use since 2023

 • Biological sciences
 • Mechanical and manufacturing engineering
 • Information and computing sciences
 • Law and legal studies
 • Physical sciences
 • (Bio)chemical engineering
 • Arts
 • Languages and literary studies
 • Psychology and cognitive sciences
 • Economics and business
 • Philosophy, ethics and religious studies
 • Basic sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.