Afhankelijkheid consistent met optieprijzen

Projectdetails

!!Description

Optieprijzen bieden informatie over de toekomstige kansverdeling van asset returns. Het verkrijgen van informatie over de afhankelijkheid tussen verschillende assets is echter een heel moeilijk vraagstuk. De Chicago Board Options Exchange publiceert sinds 2009 de zogenaamde impliciete correlatie indexen, maar hun methodologie kent een hele resem beperkingen. Het eerste doel van dit project is het ontwikkelen van een nieuwe methode om de meest plausibele afhankelijkheid tussen de asset returns te bekomen
(d.w.z. de maximale entropie verdeling), consistent met alle optieprijzen en zonder bijkomende hypotheses te maken (model- free). Deze informatie wordt dagelijks geëxtraheerd en maakt het mogelijk om inzicht te verschaffen in de tijdsdynamiek van afhankelijkheid om zo de beste dynamische modellen te kiezen. Mijn tweede doelstelling is om de nieuwe benadering toe te passen op het beoordelen van systeemrisico en om een nieuwe indicator voor de vroegtijdige detectie van systeemrisico's en financiële crisissen te ontwikkelen. Ik zal ook nieuwe strategieën ontwikkelen die toelaten om arbitragemogelijkheden te exploiteren. Als derde doelstelling zal
ik het modelrisico evalueren van bovenstaande methodieken. Ik zal met name tools uit het domein van operationeel onderzoek en machine learning gebruiken om het spectrum van alle mogelijke afhankelijkheden te bekomen - consistent met de optieprijzen – en evalueren hoe deze meest plausibele verdeling zich positioneert in dit spectrum.
AcroniemFWOAL942
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/23

Keywords

  • Financial options
  • dependence modelling

Flemish discipline codes

  • Econometric modelling

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.