INSCHRIJVINGEN / Aichinger - Colloquium

Projectdetails

!!Description

Op 27 en 28 april 1998 organiseerde prof. Heidy Margrit Müller in samenwerking met en met de steun van de Oostenrijkse Ambassade in Brussel, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en de Zwitserse cultuurstichting Pro Helvetia een internationaal congres over het vertelproza van de Oostenrijkse schrijfster Ilse Aichinger. Het was de bedoeling enkele van de moeilijkste werken van deze schrijfster te analyseren.De bijdragen focussen op drie thema's:

1) De taal en het zwijgen als basis om weerstand te bieden;

2) Het schrijven als spel en als aanzet tot metamorfose;

3) De vraag of de roman Die grössere Hoffnung al dan niet bijdraagt tot het mystificeren van de Holocaust of tot het sensibiliseren voor repressieve machtsverhoudingen.De herwerkte versie van de lezingen is in 1999 door de uitgeverij Aisthesis in Bielefeld gepubliceerd.

AcroniemCONI10
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/9731/12/98

Flemish discipline codes

  • Languages and literary studies