Oscillerende processen met toepassingen in wachtlijntheorie. Toepassingen van Lévy processen in financiële wiskunde en het modelleren van krediet risico's.

Projectdetails

!!Description

In het kader van dit onderzoek trachten we versschillende wachtlijnsystemen met begrensde buffer te bestuderen. Ook zijn we van plan om een methode willen ontwikkelen om "two-boundary" functionalen te kunnen bestuderen. Dit probleem vertaalt zich in het verkrijgen van belangrijke karakteristieken van bepaalde oscillerende wachtlijn systemen. Het tweede doel is om Pearson diffusies te bestuderen en numerieke oplossingen van de Pearson type vergelijkingen te verkrijgen. De laatste worden dan in financiele wiskunde toegepast.
AcroniemFWOKN229
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/11

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Mathematical sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.