Resultaatmeting en -evaluatie als routinepraktijk in de alcohol- en andere drugsdiensten in België (BE)

Projectdetails

!!Description

Het OMER-BE-project richt zich op het onderwerp "effectiviteit en efficiëntie van gespecialiseerde drugsdiensten" in de projectoproep (Onderzoeksprioriteit 2: Antwoorden op de drugssituatie). Het primaire doel van het project is het opzetten en implementeren van een methodologie voor het systematisch meten van patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) en ervaringen (PREMs), gebaseerd op een recent en internationaal gevalideerd instrument (ICHOM Standard Set for Addictions). Als secundair doel zullen we deze methodologie gebruiken voor een eerste onderzoek naar de effectiviteit van diensten voor alcohol en andere drugs (AOD) en de mediatoren ervan bij een grote steekproef van volwassen AOD dienstgebruikers in België. De bevindingen van de studie zullen dienstverleners een benchmark bieden voor het vergelijken en verbeteren van AOD-diensten en zullen beleidsmakers voorzien van relevante informatie over 'wat werkt' voor (specifieke populaties met) middelengebruiksproblemen. Aanbevelingen die voortvloeien uit deze studie zullen de kwaliteit van de AOD-diensten verbeteren en zullen bijdragen tot de verdere uitbouw van een integraal en geïntegreerd drugsbeleid in België, gebaseerd op degelijk en internationaal vergelijkbaar wetenschappelijk bewijsmateriaal. Het projectnetwerk is duidelijk interdisciplinair en genderevenwichtig, met partners uit de domeinen psychologie & pedagogische wetenschappen (UGent), geneeskunde & psychiatrie (VUB) en volksgezondheid & sociologie (Sciensano), die allen uitgebreide ervaring hebben in verslavingsonderzoek en klinische praktijk. Het netwerk zal nauw samenwerken met emeritus professor Wim van den Brink (Amsterdam Universitair Medisch Centrum), een van de toonaangevende Europese deskundigen op het gebied van verslavingsonderzoek van de afgelopen 20 jaar, die betrokken is bij de ontwikkeling van de ICHOM-normen. Dit sterke netwerk van onderzoekers zal dan ook in staat zijn deze studie uit te voeren volgens de hoogste wetenschappelijke normen en de laatste internationale ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsuitkomsten en AOD-onderzoek.
Korte titelOMER-BE
AcroniemFOD109
StatusActief
Effectieve start/einddatum15/12/2015/03/24

Keywords

  • drugs
  • alcohol

Flemish discipline codes

  • Biological psychiatry