Eigen initiatieven 2004 : formuleringszending naar Zuid-Afrika : "HIV/AIDS/TB care and referral systems accross levels of care (from community to tertiary AIDS clinic)".

Projectdetails

!!Description

Objectieven:a)Een kritische analyse van de doenbaarheid van de vooropgestelde objectieven op basis van de intentieverklaring het logisch kader finaliseren in samenwerking met de lokale partners.b) De verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen vastleggenc) De piloot zone schetsenMethodena) Persoonlijke contacten met relevante expertenb)Workshop met de lokale betrokkenenc) Consultatie van bestaande richtlijnen op nationaal, provinciaal en district niveauVerwachte eidresultaten
AcroniemVLIR52
StatusActief
Effectieve start/einddatum27/05/03 → …