OZR opvangmandaat: Wat je niet ziet, leer je niet: Een onderzoek naar de rol van saillantie in de initiële verwerking van morfologie in tweedetaalverwerving

Projectdetails

!!Description

De cognitieve mechanismen van aandacht en bewustzijn spelen een cruciale rol in het leren van een tweede taal (T2), maar weinig is bekend over hun exacte aard en rol. Veel factoren zijn voorgesteld die de aandacht voor en het bewustzijn van leerders van nieuwe taalvormen in een T2 beïnvloeden. Sommige daarvan zijn leerder- of context-bepaald, anderen zijn inherent aan de taalvorm zelf. Deze laatste bepalen de saillantie van de vorm. Onderzoekers geloven dat
de saillantie van een taalvorm haar leermoeilijkheid bepaalt, maar weinig onderzoek heeft dit direct en systematisch onderzocht. Dit is precies wat het huidige onderzoek beoogt. Aan de hand van analyses van de oogbewegingen van T2-leerders wanneer ze nieuwe grammaticale vormen (artikelen, suffixen) van verschillende soorten en graden van saillantie tegenkomen tijdens het lezen van teksten in een semi-artificiële taal (Englishti), onderzoeken we hoe de saillantie van vormen de aandacht van de leerder voor die vormen bepaalt. Aan de hand van een vragenlijst meten we het niveau van bewustzijn dat leerders hebben van een nieuwe vorm en zijn betekenis tijdens het lezen. Door middel van 3 experimenten die zowel de geïsoleerde als de interactie-effecten van verschillende soorten sailliantie onderzoeken in combinatie met leerder- en contextspecifieke variabelen, willen we meer inzicht krijgen in de aard en rol van salliantie in taalverwerving en hoe dit kan worden toegepast om het
leren van talen te optimaliseren.
AcroniemOZR3623
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/21

Keywords

  • SLA
  • Salience
  • attention and awareness

Flemish discipline codes

  • Cognitive processes
  • Learning and behaviour
  • Grammar
  • Language acquisition
  • Psycholinguistics and neurolinguistics