OZR opvangmandaat: In nanopartikel, geëncapsuleerd zelf-replicerend mRNA gebaseerde vaccinatie, een nieuw therapeutisch behandeling voor HIV.

Projectdetails

!!Description

Therapeutische vaccins tegen HIV op basis van gemodificeerde dendritische cellen bleken veelbelovend te zijn, toch bestaan er verschillende nadelen aan deze benadering. Het ontwikkelen van een patiënt-specifiek cellulair vaccin vergt expertise en gespecialiseerde infrastructuur. Bovendien brengt dit aanzienlijke kosten met zich mee. Daarom hebben wij en anderen de ontwikkelingsmogelijkheden onderzocht van mRNA gebaseerde vaccins voor in vivo toepassing. Deze aanpak was uitvoerbaar en gaf zelfs aanleiding tot antigeen-specifieke immuunresponsen. Om een efficiënte afgifte te verkrijgen bleek een juiste formulatie van het mRNA van belang te zijn. Overigens is de efficiëntie ervan sterk afhankelijk van de hoeveelheid die uiteindelijk wordt afgeleverd aan de doelwitcel. Om dit probleem aan te pakken, wordt zogenaamd zelfreplicerend mRNA ontwikkeld. Het genoom van enkelstrengig RNA-virussen, zoals alphavirussen, wordt gewijzigd door de structurele genen te vervangen met een transgeen naar keuze. Tot dusver is deze aanpak nog niet uitgebreid getest en zijn er in de context van HIV slechts enkele publicaties beschikbaar. Verder zijn soortgelijke kwesties als voor mRNA ook van toepassing op srRNA en daarom is het van cruciaal belang om geschikte formuleringen te ontwikkelen voor efficiënte afgifte van srRNA via de juiste toedieningsweg. In dit project willen we verschillende kandidaat nanodeeltjes evalueren voor de formulering van srRNA die HIVantigenen tot expressie brengen.
AcroniemOZR3633
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/21

Keywords

  • HIV Therapeutic vaccine
  • sr-mRNA
  • Nanoparticle

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Vaccines
  • In vitro testing

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.