OZR Opvangmandaat: Subklinische epileptiforme activiteit en stoornissen in melatonine bij de ziekte van Alzheimer.

Projectdetails

!!Description

De ziekte van Alzheimer (zvA) is de meest voorkomende oorzaak van dementie en gekenmerkt door amyloid beta (Aβ) plaques en kluwens van gefosforyleerd tau. Epilepsie is een gekende comorbiditeit van zvA. Vroege plosbare en fibrillaire vormen van Aβ leiden tot neuronale hyperexcitabiliteit en epileptiforme activteit in diermodellen, wat op zijn beurt leidt tot toename van ziekteprogressie. Ik zal de prevalentie van (subklinische) epileptiforme activiteit onderzoeken in een vroeg stadium van de ziekte (mild cognitive impairment (MCI)) en de effecten nagaan op conversieratio naar dementie. Stoornissen in melatonine zijn beschreven in lumbaalvocht van zvA patiënten. Ik zal het gebruik van plasma melatonine als alternatief voor lumbaalvocht valideren. Ik zal melatonine in deze vochten vergelijken tussen dementie, MCI ten gevolge van zvA en gezonde controles om stoornissen in een vroeg ziektestadium na te gaan. Melatonine heeft positieve effecten op cognitie in een veralgemeende MCI populatie. Daarom zal ik melatonine correleren met veranderingen in cognitie, meer specifiek in MCI ten gevolge van zvA. Onze hypothese is dat lage melatonine levels zullen correleren met meer epileptiforme activiteit in zvA continuum. Melatonine heeft immers beschreven anticonvulsieve effecten in diermodellen. Gezien epileptiforme activiteit kan leiden tot ziekte progressie, is een attenuatie van epileptische activiteit een mogelijke verklaring voor de positieve effecten op cognitie.
AcroniemOZR3629
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/21

Keywords

  • Alzheimer's disease
  • (sub)clinical epileptiform disease
  • melatonin

Flemish discipline codes

  • Cognitive neuroscience
  • Neurological and neuromuscular diseases