OZR Opvangmandaat: De impact van leiderschapsstijlen op het welzijn van werknemers in Europa. Een onderzoek naar interindividuele en cross-nationale verschillen.

Projectdetails

!!Description

We analyseren de impact van individuele en nationale leiderschapsstijlen op het welzijn van werknemers in Europa. Deze link is zelden onderzocht in formele kwantitatieve ontwerpen, laat staan in een brede steekproef van internationale werknemers. Het eerste specifieke doel van dit onderzoek is de studie van de relatie tussen leiderschapsstijlen en het welzijn van werknemers, gemedieerd door jobkwaliteit. Ons tweede doel is het creëren van een op theorie gebaseerde landtypologie van leiderschapsstijlen in Europa. We verwachten een effect van leiderschapsstijlen op het welzijn van werknemers, en we verwachten dat het effect wordt gemedieerd door evenwicht tussen eisen en middelen, met de
veronderstelling dat ondersteunende leiderschapsstijlen leiden tot werksituaties waarin middelen groter zijn dan de eisen. We verwachten ook een effect van nationale leiderschapsstijlen op de relatie tussen psychosociale risicofactoren en het welzijn van werknemers. De impact van het leiderschap op de jobkwaliteit en het welzijn op het werk is onvoldoende onderzocht. Dit onderzoek zal bijdragen tot bestaande kennis over multilevel-factoren op het gebied van werkgerelateerde gezondheid door zich te concentreren op effecten van leiderschapsstijlen, en zal beleidsmakers inzichten verschaffen in de verdeling van managementpraktijken in Europa en de impact ervan op cross-nationale verschillen in jobkwaliteit.
AcroniemOZR3621
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/21

Keywords

  • Leadership styles
  • Work-related well-being
  • cross-national research

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Sociology of occupations and professions
  • Sociology of work
  • Social epidemiology
  • Sociology of health

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.