OZR opvangmandaat: Multischaal Onderzoek van 3D Textiel Gewapend Cement Composieten: een Gecombineerde Experimentele en Numerieke Benadering van Complexe Interacties op Meso Schaal tot Mechanisch Gedrag op Structurele Schaal

Projectdetails

!!Description

Geweven textielwapening biedt een aantrekkelijk alternatief voor traditionele staalwapening in de bouw vanwege het potentieel om de nodige betonhoeveelheid te verminderen alsook de grotere duurzaamheid. 3D textielen – de meest recente vooruitgang op dit gebied – bezitten dwarse vezels die het buiggedrag van textielgewapend cementcomposieten (TRCs) in het na-scheurgebied verbeteren. Er bestaat echter geen model dat dit gedrag in verband kan brengen met de hoeveelheid, het materiaal, de geometrie en de plaatsing van de dwarsverbindingen. Het niet-lineair gedrag in gescheurde toestand, de matrix-vezels interface interactie en de lage vezelvolumefractie leiden tot complexe spanningstoestanden binnen de cementcomposiet. Dit onderzoek stelt een combinatie van nieuwe experimenten op verschillende schalen met niet-gesmeerde modelleringstechnieken voor om het effect van meso- schaalfenomenen – scheurvorming, decohesie en interfaciale spanningsoverdracht – op de verhoogde structurele eigenschappen
te evalueren. Nieuwe experimenten zullen gebruikt worden in numerieke technieken en het draagvermogen van 3D TRCs voorspellen. Het resultaat wordt een model dat het na-scheurgedrag van 3D TRCs kan maximaliseren door de dwarsverbindingen te designen, gebaseerd op hun effect op structurele schaal. Dit zal het ontwerp van TRC-structuren vergemakkelijken, het materiaalgebruik minimaliseren en leiden tot een meer nauwkeurige weergave van het structureel gedrag van 3D TRCs.
AcroniemOZR4008
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/23

Flemish discipline codes

  • Construction materials
  • Structural engineering
  • Short and long fibre reinforced composites
  • Computational materials science
  • Modelling and simulation

Keywords

  • 3D Fibre Textile Reinforced Concrete
  • Multiscale Modelling and Characterisation
  • Matrix-Reinforcement Interaction