OZR opvangmandaat: Nieuwsdiversiteit operationaliseren in het Vlaamse en internationale medialandschap: gevolgen en opportuniteiten voor journalistiek en samenleving

Projectdetails

!!Description

In dit onderzoeksvoorstel wil ik onderzoeksmethodes en relevante variabelen ontwikkelen om nieuwsdiversiteit te operationaliseren, in eerste instantie voor de Vlaamse mediamarkt. Bestaand onderzoek kaart het gebrek aan een holistische definitie en theoretisch raamwerk aan qua kwantificeren, kwalificeren en operationaliseren van nieuwsdiversiteit. Die steeds groter wordende leemte wil ik vullen, aangezien medialandschappen snel veranderen en zo bestaande paradigma’s en onderzoeksmethodes verouderd raken (Hendrickx et al., 2020; Joris et al., 2020; Loecherbach et al., 2020). Ik stel een holistische visie op nieuwsdiversiteit voor, die vijf subcategorieën omvat: ownership, brand, production, content en consumption diversity. Door kwantitatief en kwalitatief onderzoek wordt nieuwsdiversiteit in de Vlaamse markt uitgebreid in kaart gebracht.
Verscheidene gepeer-reviewde publicaties in internationale tijdschriften lieten me toe om me de discipline nieuwsdiversiteit toe te eigenen, evenals de problemen qua gebruik en operationalisatie die de term met zich meebrengt. Mijn doctoraatsdissertatie draait rond het conceptualiseren van nieuwsdiversiteit, en in dit postdoctoraal onderzoeksvoorstel wil ik de volgende logische stap nemen: het operationaliseren. Dat bewerkstelligt zowel een aanscherping van mijn professionele expertise als voortgangen in wetenschappelijk onderzoek naar nieuwsdiversiteit.
AcroniemOZR3779
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/22

Keywords

  • News diversity
  • media diversity
  • mixed methods research

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Digital media
  • Media sociology
  • Media research methodology
  • Media studies not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.