OZR opvangmandaat: Pannexine1 kanalen als farmacologische doelwitten voor de behandeling van niet-alcoholische steatohepatitis

Projectdetails

!!Description

Pannexine1 (Panx1) kanalen bewerkstelligen paracriene communicatie en spelen een belangrijke rol in ontsteking, dewelke gepaard gaat met diverse ziekten. Eén daarvan is niet-alcoholische steatohepatitis (NASH), met name het voornaamste type chronische leverziekte in de westerse wereld en de focus van dit postdoctorale onderzoeksproject. Hierbij zal de rol van Panx1 kanalen in NASH nagegaan worden op transcriptioneel, translationeel en functioneel niveau door gebruik te maken van een geavanceerd in vitro model dat bestaat uit sferoïdculturen van primaire humane hepatocyten. Daarnaast zal ook beroep gedaan worden op klinische leverstalen van NASH patiënten. Vervolgens zal de expressie en/of functionaliteit van Panx1 kanalen experimenteel onderdrukt worden in het NASH in vitro model alsook in een humaan-relevant NASH
muismodel, en zullen de effecten daarvan onderzocht worden op het transcriptoom, vetopstapeling en ontsteking. Dit postdoctorale onderzoeksproject, dat fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek combineert en dat berust op in vitro en in vivo studies, is farmaceutisch en klinisch relevant, gezien het de basis legt voor een nieuwe behandeling van NASH.
AcroniemOZR3770
StatusNiet gestart
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/22

Flemish discipline codes

  • Toxicology and toxinology not elsewhere classified
  • Hepatology
  • Pharmacology not elsewhere classified
  • Cell signalling

Keywords

  • pannexin
  • Cellular communication
  • non-alcoholic steatohepatitis