OZR opvangmandaat: Precair werk in tijden van crisis. Een longitudinaal multi-methoden onderzoek.

Projectdetails

!!Description

De Covid-19-crisis heeft gevolgen voor het (werk)leven van alle werkers. Werkers in een kwetsbare arbeidsmarktpositie die al vatbaarder zijn voor gezondheids- en welzijnsproblemen worden het meest getroffen. Dit voorstel voegt een longitudinale component toe aan een lopende onderzoekslijn over de gevolgen van precair werk voor de gezondheid en het welzijn van werkers en hun gezinnen, waardoor we de gevolgen van de Covid-19-crisis op lange termijn kunnen onderzoeken. Ten eerste zal een update van de literatuur en een beleidsanalyse van maatregelen die tijdens de crisis in België zijn genomen met gevolgen voor precaire werknemers worden uitgevoerd om te begrijpen welk beleid de gezondheid en het welzijn van precaire werknemers en hun gezinnen in/na tijden van crisis vanwege de Covid-19-pandemie ondersteunt of kan ondersteunen.
Ten tweede zal ik een belangrijke panelstudie over precaire arbeid in België voortzetten. Ten derde, zal ik reeds bestaande interviews met precaire werkers in België analyseren. Ongeveer 1 jaar later zullen
de geïnterviewden worden gevraagd om deel te nemen aan een vervolgstudie om longitudinale interviewgegevens te verzamelen zodoende een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van de aanhoudende epidemie en de gevolgen ervan voor de gezondheid en het welzijn van precaire werkers en hun gezinnen op lange termijn. Ten slotte zal een vergelijkende analyse worden gemaakt van de Belgische longitudinale data met gelijkaardige data uit 1 of meer andere landen.

AcroniemOZR3767
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum15/11/2114/11/23

Keywords

  • precarious employmen
  • longitudinal qualitative research
  • Covid-19 crisis

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Sociology of work
  • Health policy
  • Sociology of health
  • Sociology of family
  • Social policy

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.