OZR opvangmandaat: Representaties van (Anti-)racisme: De Politieke Implicaties van Discours

Projectdetails

!!Description

Racisme is een politiek omstreden kwestie. De Black Lives Matter- beweging en huidige debatten over ‘identiteitspolitiek’ in Europa laten dit duidelijk zien. De politieke betwisting van racisme is echter nog weinig verkend in de sociale wetenschappen. Dit onderzoeksproject tracht de politieke implicaties van het discours rond racisme en anti- racisme in Europa bloot te leggen. Het onderzoekt de betwisting van (anti-)racisme in het publieke en politieke discours, evenals de effecten die dit heeft op beleidspraktijken. Het project is in twee opzichten innovatief. Ten eerste brengt het twee
onderzoeksgebieden samen die nog te weinig gelinkt zijn: de groeiende literatuur over critical race theory en de literatuur over de politiek van migratie, burgerschap en gelijkheid in Europa. Ten tweede zal het project voortbouwen op een innovatieve poststructuralistische methodologie die discours als praktijk beschouwt en focust op hoe sociale kwesties in het discours worden voorgesteld. Het project zal dominante discursieve praktijken rond (anti-)racisme in kaart brengen en vergelijken in drie case-studies: Nederland, België en Frankrijk. Het maakt gebruik van de ‘What’s the Problem Represented to be’-benadering om de representaties van (anti-)racisme in zowel de geschreven pers als in parlementaire debatten te bestuderen. Het project vult het gat in de literatuur door
te laten zien hoe (anti-)racisme wordt betwist in het discours in drie landen en hoe deze betwisting beleidspraktijken vormt.
AcroniemOZR3777
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/22

Keywords

  • racisme
  • discourse
  • political contestation

Flemish discipline codes

  • Citizenship, immigration and political inequality not elsewhere classified