PANELFIT: Participatieve benaderingen van een nieuw ethisch en juridisch kader voor ICT (OZR Bonus EU)

Projectdetails

!!Description

Veranderingen in de regulering van ICT-onderzoek en -innovatie openen een nieuw scenario. Verwacht wordt dat belanghebbenden, beleidsmakers en eindgebruikers zich zo snel mogelijk aan hen zullen aanpassen. Dit kan echter moeilijk zijn, vooral voor het MKB. PANELFIT is vastbesloten om dit aanpassingsproces te vergemakkelijken door een reeks bewerkbare, open toegangsrichtlijnen te produceren, gevalideerd door twee agentschappen voor gegevensbescherming. Eenmaal geproduceerd, dienen ze als operationele normen die de ethische en wettelijke problemen van ICT-technologieën kunnen verminderen, terwijl ze innovatie en marktgroei bevorderen, hoogwaardige banen creëren en een adequaat niveau van privacy en veiligheid / cyberveiligheid garanderen.
Verder zullen we een aanvullende set van zes resultaten produceren tot 1) mogelijke verbeteringen voorstellen aan het huidige regelgevings- en governancekader, zowel op EU- als op nationaal niveau, 2) wederzijdse leer- en ondersteuningsinstrumenten creëren en netwerkvorming tussen belanghebbenden bevorderen. beleidsmakers en 3) vergroot de kwantiteit en kwaliteit van de informatie die beschikbaar is voor beleidsmakers, professionals, onderzoekers, journalisten en het publiek.
Al deze resultaten zullen worden geproduceerd door een co-creatieproces waarbij beleidsmakers, belanghebbenden en eindgebruikers betrokken zijn. Zij zullen allen deelnemen aan het creëren van de belangrijkste resultaten van het project door middel van een reeks engagementactiviteiten, waaronder workshops, openbare raadplegingen, ontmoetingen, enquêtes, enz. Dit zal worden gecombineerd met een krachtige communicatie- en verspreidingsstrategie met talrijke activiteiten, zoals als webinars, MOOC-cursussen, openbare debatten, een constant gebruik van een website en sociale netwerken en de oprichting van een platform voor wederzijds leren, dat is bedoeld als referentie-forum voor de discussie over de problemen die aan de orde zijn, zelfs na het einde van het project. De deelname aan PANELFIT van het European Data Journalism Network, met een geaggregeerde web-doelgroep van bijna 70 miljoen maandelijkse bezoeken, zal ons helpen dit doel te bereiken.
Korte titelPANELFIT
AcroniemOZR3320
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1830/10/21

Keywords

  • Ethisch kader

Flemish discipline codes

  • Metalaw not elsewhere classified