Top amplifier research groups in a European team (TARGET)

Projectdetails

!!Description

De vakgroep ELEC is een van de 10 onderzoeksinstellingen ter wereld die beschikt over een hoog-frequente niet-lineaire netwerk analyzer (LSNA). Gezien ELEC bij de initialisatie van deze wetenschappelijke ontwikkeling betrokken was geniet het van een bevoorrechte positie om de toepasbaarheidsgrenzen ervan als eerste te verleggen. In dat licht hebben we ons onderzoek gericht naar het karakteriseren van de niet-lineair eigenschappen van on-wafer hoog-frequente-schakelingen. Deze nieuwe ontwikkeling past in het kader van een samenwerking die de vakgroep ELEC opgebouwd heeft met de afdeling DESICS van IMEC en anderzijds bij een recent opgericht Network of Excellence, namelijk het NoE TARGET (zie hiervoor http//www.target-net.org). Een zestal vorsers hebben hun onderzoek in deze richting gesitueerd. Het zijn Mevr. Wendy Van Moer (Doc. Assistent), Mevr. Charlotte Soens (Aspirant IWT) en de heren Daan Rabijns (Aspirant IWT), Dimitri Linten (Aspirant IWT) en Ludwig De Locht (Aspirant IWT). Ons onderzoeksproject is integraal opgenomen in het NoE TARGET als zijnde het ontwerpen van RF SSPA's (Radio Frequency Solid State Power Ampliefier's) waarbij de hoog-frequente niet-lineaire netwerk analyser een sleutelrol vervult. Dit NoE project betekent voor de vakgroep ELEC een prestigevol contract maar legt ook verplichtingen op. Het verbindt ELEC tot het vervullen van wetenschappelijke prestaties (in ons geval metingen) voor de TARGET-groep. Dit omvat twee luiken: we moeten genoeg personeel ter beschikking stellen. De bijdrage van het 6-de Kaderprogramma tot het NoE TARGET herleidt zich essentieel tot het dekken van de vergaderkosten (travel costs).
AcroniemEU187
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0431/12/07

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Mathematical sciences and statistics
  • Electrical and electronic engineering

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.