Deelnemen aan het volwassenonderwijs in Vlaanderen vanuit de ervaring van de cursist

  • Zhu, Chang (Administrative Promotor)
  • De Pryck, Koen (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

Bevraging van de ervaring van de cursisten volwassenenonderwijs en de factoren die bijdragen tot participatie, met aandacht voor de specifieke doelgroepen cursisten basiseducatie, gedetineerden en anderstaligen in het NT2-onderwijs. We onderzoeken of de stimulerende maatregelen van de overheid de deelname aan het volwassenenonderwijs bevorderen en of de organisatie en de structuur van het volwassenenonderwijs sinds 2007 al dan niet een goed klimaat vormen om cursisten volwassenenonderwijs en basiseducatie om levenslang te leren.
AcroniemVLO259
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/05/1331/10/13

Keywords

  • professionalisering
  • cultuureducatie
  • welbevinden
  • gemeenschapsvorming
  • schoolcultuur
  • onderwijstechnologie
  • schoolleiderschap

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Pedagogical and educational sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.