Betalen voor waardigheid? Armenzorgadministratie, zorgaanspraken en lokale economie in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1830

Projectdetails

!!Description

Dit project beoogt de identificatie en verklaring van ruimtelijke variaties en temporele veranderingen in inkomsten die zijn gegenereerd voor de verlichting van de armen, opvattingen over recht op eigendom en overleving, en overlevingsstrategieën in drie reeksen landelijke parochies in de zuidelijke lage landen in de periode 1750-1830. Door onderzoek te doen naar de onderlinge verbanden van deze thema's op lokaal, regionaal en 'nationaal' niveau van analyse in een periode van diepgaande sociale, politieke, economische en institutionele veranderingen, willen we bijdragen aan een hernieuwde vergelijkende benadering van de determinanten en gevolgen van organisaties voor armenzorg. in de overgang van Europa van preindustriële naar industriële samenleving, op een manier die stereotypen van 'Engelse' versus 'continentale' hulpverleningsmethoden radicaal uitdaagt. De uitzonderlijke kwaliteit van de bronmaterialen in combinatie met een empirische focus op drie landelijke regio's die worden gekenmerkt door zeer verschillende sociaal-economische structuren tijdens een geleidelijke overgang van een op liefdadigheid gebaseerd naar een belastinggerelateerd ontlastingssysteem, stelt ons in staat een aantal van invloedrijke hypotheses op de onderlinge verbanden tussen armoedebestrijding aan de ene kant en agrarische verandering en economische groei aan de andere kant, op een manier die rekening houdt met de rol van lokale contexten, verschuivende criteria en concepties van rechten, en de levenscycli en overlevingsstrategieën van de armen zelf.
AcroniemFWOAL754
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/18

Keywords

  • history

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Socio-economic history

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.