Pensioenfondsen in de Europese Unie: een partner voor langetermijninvesteringen?

Projectdetails

!!Description

De afgelopen jaren wordt de Europese Unie geconfronteerd met een belangrijk gebrek aan financiering voor langetermijninvesteringen. Verschillende internationale instellingen benadrukken de bedrijfstak van het pensioenfonds als een potentiële partner om dit probleem aan te pakken. Onlangs heeft de Europese Commissie verschillende beleidsinitiatieven gelanceerd om langetermijninvesteringen te stimuleren, waaronder maatregelen die van invloed zijn op pensioenfondsen. Het is echter de vraag in hoeverre pensioenfondsen een efficiënt en effectief kanaal zijn om langetermijnactiva te financieren. De academische literatuur biedt weinig antwoorden: de resultaten zijn vaak tegenstrijdig en de nadruk ligt te veel op traditionele activa. Daarom zal dit onderzoek de volledige portefeuille analyseren - inclusief alternatieve activa - om te evalueren welke parameters de assetallocatie van pensioenfondsen beïnvloeden. Hierna zullen we enquêtes en diepte-interviews uitvoeren met verschillende belanghebbenden om de resultaten verder te interpreteren. Met deze aanpak kunnen we beoordelen welke hindernissen zich voordoen bij beleggingen in langetermijnactiva en hoe we deze kunnen overwinnen. Voor dit project werken we samen met de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen en PensionsEurope. Dankzij deze samenwerking hebben we toegang tot nieuwe databases die nog nooit zijn gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Bovendien stellen hun netwerken ons in staat om een ​​inclusief kwalitatief onderzoek uit te voeren. Dit project zal dan ook een beter begrip creëren van de bedrijfstak van het pensioenfonds, wat belangrijk is voor de academische wereld, beleidsmakers en de samenleving.
AcroniemFWOTM820
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/161/07/20

Flemish discipline codes

  • Development planning and policy