Peptide diversificatie: Pd-gekatalyseerde derivatisatie van leidverbindingen in waterig midden.

Projectdetails

!!Description

Geneesmiddelenontdekking en -ontwikkeling impliceren vaak de synthese en evaluatie van structurele analoga van veelbelovende leidverbindingen. De structurele modificatie heeft als doel de biologische potentie, selectiviteit, wateroplosbaarheid, farmacokinetiek, therapeutische index en algemene ADMET eigenschappen te verhogen. De meest efficiente weg om deze chemische modificatie te realiseren vereist een diversificatiereactie in een laat statium van de syntheseweg. Bio-orthogonale reacties, die de diversificatie of conjugatie van proteïne of peptiden mogelijk maken, genieten grote belangstelling. Meer specifiek hebben reactuies in waterig milieu bewezen een groot potentieel te bezitten in de farmaceutische industrie. Voorliggend project beoogd het gebruik van peptiden in waterige middens.
AcroniemIWT624
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/17

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Physical chemistry not elsewhere classified
  • Organic chemistry

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.