Voeding en machtsnetwerken aan het Belgische hof in de negentiende eeuw.

Projectdetails

!!Description

Mijn doctoraatsonderzoek wordt gefinancierd in het kader van een GOA, getiteld 'Europese cultuur en identiteit. Convergentie en divergentie in eetgewoonten, 1800-2000'. Dit mandaat eindigt op 31 december 2009. Het is de bedoeling mijn doctoraat te verdedigen in het najaar van 2009, wat zonder meer haalbaar is. Voorliggende aanvraag betreft een postdoctoraal opvangmandaat van 1 jaar. Dit mandaat zou mij de kans bieden mijn doctoraatsonderzoek te valoriseren door middel van bijkomende wetenschappelijke publicaties (in eerste instantie een boek, maar ik wens twee publicaties aan te bieden aan internationale A1-tijdschriften: één artikel dat de nadruk legt op netwerkanalyse van de 19de eeuwse elite in Brussel, een ander artikel dat de eetcultuur aan het hof belicht). Bovendien zou het mandaat mij in de mogelijkheid brengen om aanvragen voor externe postdoctorale financiering voor te bereiden en in te dienen, zowel bij FWO als bij internationale instellingen.

Verder zou dit mandaat mij in staat stellen om, in afwachting van externe postdoctorale financiering, geëngageerd te blijven in diverse wetenschappelijke activiteiten, zoals de deelname aan conferenties, het geven van lezingenn de organisatie van sessies in internationale colloquia, et cetera.

Voorliggend voorstel biedt een overzicht van de output die reeds gerealiseerd werd binnen het kader van mijn doctoraatsonderzoek en van de mogelijkheden tot wetenschappelijke activiteit tijdens het opvangmandaat.
AcroniemOZR1889
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/05/1030/04/11

Keywords

  • history

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.