PHARIN:Competenties voor apothekers in de biotechnologische industrie

Projectdetails

!!Description

Phar-IN is een EU Erasmus Lifelong Learning project dat is ontstaan uit de vaststelling dat er een tijdskloof in verband met kennisoverdracht bestaat tussen de Europese farmaceutische industrie en de farmacie opleidingen en onderwijs. Die vaststelling werd onder meer gemaakt tijdens het afgelopen EU LLP project PHARMINE dat de inventaris maakte van het Europees farmacie onderwijs.Het farmacie onderwijs en de industrie werken met verschillende tijdschalen. Opleidingen op het niveau van hoger onderwijs worden vier of vijfjaarlijks gevalideerd door de nationale agentschappen en dus langzaam aangepast. In de industrie daarentegen zijn aanpassingen soms maar een kwestie van maanden om concurrentie het hoofd te bieden. Dat is vooral merkbaar in de Europese biotechnologische industrie die - alhoewel van wereldklasse - weinig of met vertraging onderwezen wordt aan de instellingen voor hoger onderwijs.

Er zijn dus onderwijssystemen nodig die zich eveneens op korte tijd kunnen aanpassen en die op het juiste moment de juiste persoon met de juiste competenties creëren.De ontbrekende schakel voor een dergelijke ontwikkeling is een systeem waarbij onderwijsinstellingen regelmatige en snelle feedback van de industrie kunnen krijgen over wat ze moeten leren en hoe.Phar-IN wil een DELPHI instrument ontwikkelen voor feedback en geavanceerde cursussen voor biotechnologie produceren. Er wordt hierbij gefocust op biotechnologie omdat men van mening is dat dit onderzoeksdomein een belangrijk knelpunt is en mogelijk voor veelbelovende oplossingen kan zorgen voor de behandeling van ziekten als Alzheimer, chronisch hartfalen en andere resistente kwalen waar tot nu toe geen therapie voor bestaat.Het consortium bestaat uit zes partnergroepen en kan steunen op de jarenlange samenwerking tussen EAFP leden (European Association of Faculties of Pharmacie), J. Atkinson ere-voorzitter en director van Phar-IN, G. Ronsisvalle toenmalige vice-voorzitter, en K. De Paepe, exco member en coördinator van Phar_IN en EIPG (European Industrial Pharmacists Group), vertegenwoordigd door L. Martini en J. Nicholson.

AcroniemEULLP24
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1331/03/16

Flemish discipline codes

  • Immunology
  • Microbiology