Farmacologische studie van angiotensine (1-7) bindingssites in doelwitcellen van het renine-angiotensine systeem

Projectdetails

!!Description

Angiotensine II, het voornaamste hormoon van het renine-angiotensine systeem, speelt een sleutelrol in de regulatie van hetcardiovasculair systeem door o.a. zijn hypertensieve werking. Angiotensine II wordt afgebroken door selectieve peptidases in verschillende fragmenten zoals angiotensine III, -IV en -(1-7). Verschillende gegevens doe vermoeden dat angiotensine-(1-7) een belangrijke rol speelt als vasodepressor ten zo de hemodynamische acties van Angiotensine II tegenwerkt. Het dfoel van dit project is om het mechanisme te achterhalen waarmee angiotensine-(1-7) zijn werking uitoefent. Onderzocht zal worden of dit peptide tot een eigen receptor bindt. Indien zo, zullen de farmacologische en signaaloverdrachtseigenschappen van deze receptorbepaald worden in specifieke doelwitcellen van het renine-angiotensine systeem. Nadien zullen we de specifieke binding van [125I]-angiotensine-(1-7) in deze intacte doelwitcellen meten en karakteriseren. Alternatief zullen we nagaan of angiotensine-(1-7) met reeds gekende angiotensine receptoren interageert (AT1, AT2 or AT4).
AcroniemOZR733
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0231/12/03

Flemish discipline codes

  • Basic sciences
  • Biological sciences
  • Pharmaceutical sciences