Fonologische motivering in fraseologie: welklinkende collocaties.

Projectdetails

!!Description

Collocaties 'vb. Commit a crime; stark naked) worden algemeen beschouwd als het resultaat van arbitaire conventionalisering. Ze vallen onder Sinclair (1991) het Idiom Principle noemt, d. i. in syntagmatisch verband blijken sommige woorden andere woorden op te roepen. Deze lexicale selectie staat in contrast met het Open Choice Principle waarbij de synoniemen vrij gesubstitueerd kunnen worden (vb. drink/have/taste/enjoy/...wine). de doelstelling van het voorgestelde onderzoeksproject is om na te gaan of die 'motiveringen'(d.i. retrospectieve verklaringe,) worden gevonden waarom sommige woordcombinaties meer kans hebben dan andere combinaties om te worden gestandaardiseerd (als collocaties). De potentiële verklaring waarvan we de plausibiliteit in het voorgesteld project willen evalueren situeert zich op het niveau van de fonologie.

Om de reikwijdte van fonologische motivering in colocaties te evalueren is er systematisch onderozek nodig, waarbij (1) methodisch het 'collocatiegedrag' van een staal synoniemparen wordt vergeleken a.h.v. corpusdata, en (2) de potentiële drijfveer van fonologische motivering psycholinguïstisch wordt getoetst a.h.v. gecontroleerde leerexperimenten.
AcroniemOZR1561
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/11

Keywords

  • taal

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Languages and literary studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.