Loodgieters in de stad. De regulering van sanitaire installateurs in stedelijk Europa (1850-1940)

Projectdetails

!!Description

Tussen 1850 en 1940 waren overheden sterk gericht op de
verbetering van de hygiënische omstandigheden in veel Europese
steden, door in te grijpen in zowel de openbare watervoorziening en
riolering als in de bouw van private sanitaire installaties. In
tegenstelling tot het vele bedrijfshistorische onderzoek over de relatie
tussen de staat en de distributiebedrijven, is het onduidelijk hoe
sanitaire regulering de aanbodzijde van de stedelijke markt voor
private sanitaire installaties beïnvloedde. Door nutsvoorzieningen
aan te sluiten op badkamers en WC’s voorzagen loodgieters in de
essentiële noden van de stad. Inzicht in de wijze waarop hun
organisatie en know-how werden beïnvloed door regulering staat toe
om bij te dragen aan debatten in economische geschiedenis die, in
navolging van Polanyi, focussen op de invloed van overheden en de
mate van (de)regulering in de markteconomie van de negentiende en
twintigste eeuw. Londen, Parijs en Brussel tonen daarbij aan hoe
gemeenschappelijke problemen konden leiden tot verschillende
oplossingen. Hun groei noodzaakte gelijkaardige watervoorzieningsen
rioleringsstelsels, maar ze ontwikkelden andere morfologische
contexten en verschillende niveaus van sanitaire
overheidsinterventie. Via beleidsbronnen, industrietellingen,
handelsgidsen en archieven van handelsverenigingen zal dit project
ons inzicht vergroten in de wijze waarop overheden de aanbodzijde
van de markt konden beïnvloeden om gezondere stedelijke
omgevingen te creëren.
AcroniemFWOTM1101
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2230/09/25

Keywords

  • Sanitaire installaties en openbare nutsbedrijven
  • Stedelijk bestuur en marktregulering
  • Small-scale entrepreneurship

Flemish discipline codes in use since 2023

  • European history
  • Socio-economic history
  • Regional and urban history
  • Business and labour history
  • Modern and contemporary history

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.