Politiepraktijken en de regulering van mobiliteit. Dagelijkse interacties tussen de Brusselse politie en 'marginale migranten', c. 1880-1914.

Projectdetails

!!Description

Dit project onderzoekt politiepraktijken in relatie tot migratiecontrole in de stad Brussel tijdens een periode van diepgaande stedelijke veranderingen, intense mobiliteit en verhoogde inspanningen tot sociale controle. Door een analyse van dagelijkse politiepraktijken op straat en de profielen van degenen die daaraan werden
onderworpen, wil dit onderzoek nagaan in welke mate markers van
‘vreemdheid’ leidden tot een differentiële behandeling van bepaalde migrantengroepen, met inachtneming van andere markers, zoals leeftijd, geslacht en sociale klasse. De centrale vraag is hoe de Brusselse lokale politie het legale raamwerk van mobiliteitsregeling, dat tot stand kwam in de laatste decennia van de lange negentiende eeuw, implementeerde en hoe dit de dagelijkse interacties met de stedelijke bevolking in het algemeen en mobiele groepen in het bijzonder vormgaf. Gebruik makend van een groot gamma politiearchieven en met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve methoden zal deze studie zich richten op praktijken gebruikt door de politie, profielen van degenen werden gecontroleerd, plaatsen van interactie en de agency van politieagenten en migranten. Dit zal nieuwe inzichten bieden in hoe de staat, die doorheen zijn laagste vertegenwoordiging op de straat sociale stabiliteit probeerde te handhaven in een tijd van grote stedelijke transformatie, tussenbeide kwam in het leven van bewoners, en in het bijzonder dat van marginale migranten.
AcroniemFWOTM965
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/191/05/21

Keywords

  • Police history
  • migration
  • Urbanisation

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Socio-economic history
  • Regional and urban history
  • Modern and contemporary history

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.