OZR Opvangmandaat Wout De Mey - PolyVAC: ontwikkeling van een geoptimaliseerd polytoop vaccin

Projectdetails

!!Description

Therapeutische kankervaccinaties zijn al geruime tijd een grote uitdaging. recent klinisch onderzoek toonde echter aan dat kankervaccinatie niet enkel haalbaar is, maar tevens veilig is alsook een hoge T-cel respons kan opwekken. Ondanks deze positieve resultaten is een optimalisatie van bestaande kankervaccins noodzakelijk. Een grote verbetering zou kunnen worden behaald door de meest gepaste antigen alsook best passende vaccinatieplatform te identificeren en selecteren. Ons doel bestaat er dan ook in om een gepersonaliseerd neoantigen polytope vaccin te ontwikkelen, dat zal worden toegediend gebruikmakend van een optimaal immunisatieplatform en dat efficiënt neo-antigen-specifieke T-cellen zal activeren en zal expanderen in alle patiënten. Neo-antigenen zijn tumor-specifieke antigenen, enkel voorkomend op de tumor en zodus niet in normaal lichaamsweefsel. De werkzaamheid van
neo-antigenen in gepersonaliseerde vaccins werd reeds aangetoond in klinische proeven. Ons eerste doel bestaat erin een mRNA polytope vaccin te ontwikkelen dat in staat is om specifieke T-cellen te activeren tegen meerdere neo-antigenen, maar ook snel, efficiënt en betrouwbaar kan geproduceerd worden voor elke patiënt. Ons tweede doel is het definiëren van een optimaal antigenbezorgingsplatform voor deze nieuwe therapeutische kankervaccins.
Het gastlaboratorium, LMCT, beschikt zowel over de benodigde faciliteiten alsook ervaring voor de ontwikkeling van lentivirale vectoren (LV) en GMP-graad mRNA vaccines. Bouwend op deze expertise, zal het polytope vaccin worden oegediend aan het lichaam langs drie verschillende vaccinatiewegen, met name een intranodale (i.n) levering van het mRNA, ofwel een intraveneuze (i.v) levering van verpakt mRNA, ofwel een toediening aan de hand van lentivirale vectoren. Het polytope vaccin en de vaccinatiestrategieën zullen worden gevalideerd door deze te vergelijken met synthetische lange-peptide immunisaties. Uiteindelijk zal de kennis bekomen uit de muismodellen gebruikt worden om een menselijk prototype-vaccin te maken, dat hierna zal getest en gevalideerd worden tijdens in vitro proeven. Op deze manier zal de eerste stap worden genomen voor de toepassing in een klinische setting met menselijke onderzoekssubjecten.
Korte titelOZR opvangmandaat
AcroniemOZR3204
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/18

Keywords

  • polytope
  • vaccin
  • medical science