Post-Kantiaans Idealisme in de Vroege psychologie: Wilhelm Wundts Psychofysiologische Theorie van de Wilsact en de Idealistische Opvatting over het Lichaam.

Projectdetails

!!Description

IIn mijn proefschrift heb ik betoogd dat Helmholtz's proto-psychologische waarnemingsleer aantoonbare wortels heeft in Feides meta-theoretische kijk op het onderwerp als een actief, strijdend wezen (bijv. De Kock 2012, aanstaande (1), aanstaande (2)) . Daarbij heb ik een cruciale tekortkoming aangepakt in de historiografie van de hedendaagse wetenschappelijke psychologie, d.w.z. de bijna volledige minachting voor de relatie tussen de vroege Duitse psychologie en het postkantianistische idealisme. Deze verwaarlozing is verrassend, gezien de alomtegenwoordigheid van de idealistische metafysica in Duitse universiteiten in de 19e eeuw, en de preoccupatie van het idealisme met thema's die centraal stonden in vroege psychologische theorieën. Een bijzondere uitdaging in dit onderzoeksgebied betreft de schijnbare moeilijkheid om de abstracte blik van het idealisme op het onderwerp met elkaar te verzoenen, met de poging van de vroege psychologie om mentale functies te relateren aan het fysiologische lichaam. Daarom wil ik mijn doctoraatsonderzoek ontwikkelen in twee nieuwe richtingen, die nauw met elkaar verweven zijn. Aan de ene kant zal ik Fichte's transcendentale theorie van subjectiviteit verder onderzoeken, door te focussen op de manier waarop het zijn kijk op het lichaam bepaalde. Aan de andere kant zal ik de reikwijdte van de psychofysiologie van Helmholtz naar Wilhelm Wundt verleggen. Het overkoepelende onderzoeksdoel is om te onderzoeken in welke mate Fichte's idealistische opvatting van het lichaam een ​​waardevol kader kan bieden voor de psychofysiologische analyse van vrijwillige actie door Wundt.
AcroniemFWOTM745
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1411/01/21

Keywords

  • ethiek

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophical psychology

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.