Praktisch Humanisme: jongeren eerst

Projectdetails

!!Description

De vrijzinnig humanistische dienstverlening is de professionele hulp die zich richt tot de bevolking, zonder discriminatie. Het gaat om diensten die verleend worden vanuit een vrijzinnig humanistische instelling door een afgevaardigde van deMens.nu of door een erkend vrijwilliger van een lidvereniging. De dienstverlening gebeurt autonoom op basis van de deontologische code en praktijkrichtlijnen van deMens.nu (UVV- zie verder) met respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon.De vrijzinnig humanistische dienstverlening kan algemeen zijn of categoriaal. Ze richt zich zowel tot individuen als tot groepen zonder onderscheid van leeftijd. Ze wordt rechtstreeks georganiseerd door deMens.nu of met haar steun verstrekt door een lidvereniging zonder de autonomie ervan aan te tasten.
AcroniemBOR8
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum14/10/1331/12/14

Keywords

  • professionalisering
  • cultuureducatie
  • welbevinden
  • gemeenschapsvorming
  • schoolcultuur
  • onderwijstechnologie
  • schoolleiderschap

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Pedagogical and educational sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.